Τραμπ σε Μελάνια: «Γλύκανε μωρή λίγο μην είσαι σαν κακό ψόφο να χεις»

3 Ιουνίου 2020