Αυτή η προτομή του χρυσού βασιλιά Μίδα της Φρυγίας

Αυτή η προτομή του χρυσού βασιλιά Μίδα της Φρυγίας