Πατρινός γύπας εξηγεί σε αθώα Μολδαβή τις λέξεις Ερήμην και Μπίτι

17 Μαΐου 2018