Αυτός το άγαλμα του Παλαιολόγου να βλέπει την Άλωση

Αυτός το άγαλμα του Παλαιολόγου να βλέπει την Άλωση