Αυτή εδώ η γυναικεία προτομή του 3ου π.Χ. αιώνα

Αυτή εδώ η γυναικεία προτομή του 3ου π.Χ. αιώνα